Zaproszenie na „XIV Krzeski Bieg Niepodległości im. Antoniego Adadyńskiego”

Podtrzymując długą tradycję Krzeskich Biegów Niepodległościowych, zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej imprezie biegowej w 100-lecie Odzyskania Niepodległości i w 600-lecie Gminy Zbuczyn.

Od tej edycji nasze biegi będą biegami im. Antoniego Adadyńskiego, człowieka o ogromnym sercu, miłości do Polski i Jego małej ojczyzny, wsi, w której się urodził, Krzeska-Królowa Niwa. Pan Antoni Stanisław Adadyński zmarł 16 listopada 2018r.

Impreza jest organizowana przez  Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku i Stowarzyszenie Działamy Pomagamy – Skórzec, pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Zbuczyn i przy współpracy z:
– Szkoła Podstawowa w Krzesku
– OSP Krzesk
– GOK Zbuczyn
– Gmina Zbuczyn
– Klub Aktywnych parkrun Skórzec
– Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Krzesku

Udział w biegu jest bezpłatny.

Zapisy przyjmowane są drogą elektroniczną pod adresem mail: dzialamy.pomagamy.skorzec@gmail.com oraz w wiadomości na stronie fb Stowarzyszenie Działamy Pomagamy – Skórzec i Klub Aktywnych parkrun Skórzec (w wiadomości należy podać: Imię i Nazwisko zawodnika, rocznik i kategorię biegu OPEN, NW, Dzieci (w przypadków uczniów startujących w biegach dzieci i młodzieży, klasę do której uczęszcza) miejscowość i przynależność klubową. Osobiście w dniu zawodów w Biurze Zawodów, które będzie czynne od 9:30. W biegu głównym mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu 15.12 ukończą 14 lat.

Lista uczestników

Trasa 6 km biegu wytyczona została w większości po nawierzchni asfaltowej miejscowości Krzesk Królowa-Niwa i Majątek. Startujemy z Krzeskiego Domu Kultury w kierunku siłowni zewnętrznej i Dębów, następnie w prawo do kościoła w Majątku, w lewo i mijamy dworek oraz gorzelnie. W prawo i tu mamy odcinek drogi żwirowej a następnie znów na asfalt i mijając Dąb, posadzony w 10 rocznicę Odzyskania Niepodległości (tak 90 lat temu), wracamy do Domu Kultury gdzie czekać będzie na Was ciepły poczęstunek przygotowany przez Stowarzyszenie Aktywnych kobiet w Krzesku.

Biegi dla dzieci i młodzieży odbędą się na odcinku pomiędzy siłownią zewnętrzną a Domem Kultury. Maksymalny dystans to ok. 500m.
Każdy uczestnik otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

Na chwilę obecną nie przewidujemy żadnych nagród rzeczowych, a wyróżnione zostaną 3 pierwsze miejsca w kat. OPEN i NW kobiet i mężczyzn oraz 3 pierwsze miejsca w kat. biegów dzieci i młodzieży.

Załączniki:

 1. Regulamin biegu
 2. Oświadczenie dla dorosłego
 3. Oświadczenie dla dziecka

Harmonogram:

10:30 – 16:00
Otwarcie Biura Zawodów – Krzeski Dom Kultury

12:00
Start biegu głównego i NW

13:00
Biegi Dzieci

13:30
Poczęstunek i prelekcje w Krzeskim Domu Kultury

14:30 – 16:00
Ogłoszenie wyników biegów

 

Zaproszenie na Mikołajkowy Piknik Rodzinny dla Organizacji Pozarządowych

Zapraszamy na

Mikołajkowy Piknik Rodzinny dla Organizacji Pozarządowych

TERMIN: 08.12.2018
GODZINA: 14:00
MIEJSCE: Krzesk – Królowa Niwa 154

Podczas pikniku odbędą się następujące atrakcje:

 • Warsztaty – Fabryka „Super Slime” niezwykle popularne na całym świecie warsztaty robienia super glutów ( każde dziecko wykona Fluffy Slime – Slime z pianką do golenia oraz Slime z piaskiem kwarcowym)
 • Warsztaty z tworzenia karmy dla ptaków (każde dziecko wykona swoje pudełeczko z karmą dla ptaków)
 • Warsztaty Bożonarodzeniowe (każde dziecko wykona bombkę lub kartkę Bożonarodzeniową)
 • Dyskoteka mikołajkowa z DJ Wojtkiem oraz wizyta Św. Mikołaja

UWAGA!!!
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzanie przybycia!

PROGRAM PIKNIKU
14.00-14.15
Oficjalne rozpoczęcie
14.15-17.15
– Warsztaty dla dzieci – Fabryka „Super Slime”
– Warsztaty dla dzieci z tworzenia karmy dla ptaków
– Warsztaty Bożonarodzeniowe
17.15-17.30 Przerwa
17.30-20.00
– Zabawa Mikołajowa z konkursami dla dzieci z DJ Wojtkiem
– Wizyta Świętego Mikołaja
20.00 – 20.15 Oficjalne zakończenie

Bezpłatne szkolenie pt. „Pozyskiwanie środków publicznych”

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku
zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.

„Pozyskiwanie środków publicznych”

Termin szkolenia: 04.12.2018 r. (wtorek)
Miejsce szkolenia: Urząd Gminy w Wiśniewie, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
Godzina rozpoczęcia: 12:30
Trener: Andrzej Rybus-Tołłoczko
Materiały: prezentacja

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat m.in.:
– zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
– nowych rozporządzeń przewodniczącego komitetu ds. pożytku publicznego, które weszły w życie w dniu 29 października 2018
– nowe możliwości dla kół gospodyń wiejskich
– możliwości pozyskiwania dotacji ze źródeł publicznych oraz prywatnych

Zgłoszenia na szkolenie pod nr tel. 728 521 777 lub mailowo na adres: biuro@krzesk.pl do 03.12.2018 r. do godz. 16:00

UWAGA!!!
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji posiadających siedzibę lub oddział na obszarze wiejskim, tj. jednej z gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie lub Zbuczyn.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie po jednej osobie z organizacji!

Udział w szkoleniu jest bezpłatny!

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pt. „Utworzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz przedsiębiorczości dla obszaru LGD ZS”, który jest współfinansowany z EFRROW w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego ierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego PROW 2014 – 2020.

Rozeznanie rynku nr JWI/SOKOŁÓW/1/2018

ROZEZNANIE RYNKU NR JWI/SOKOŁÓW/1/2018
z dnia 12.11.2018 r.

DOTYCZĄCE WYBORU INSTRUKTORÓW KOMPETENCJI CYFROWYCH
DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ  (KOD CPV 80500000-9)
w Gminie Sokołów Podlaski

dla uczestników projektu pt. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencj12i cyfrowych.

Załączniki:

 1. Rozeznanie rynku nr JWI/SOKOŁÓW/1/2018
 2. Formularz ofertowy
 3. Oświadczenie o spełnianiu standardów
 4. Oświadczenie (zgoda na przetwarzanie danych osobowych)
 5. Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem

Rozeznanie rynku nr JWI/SABNIE/1/2018

ROZEZNANIE RYNKU NR JWI/SABNIE/1/2018
z dnia 12.11.2018 r.

DOTYCZĄCE WYBORU INSTRUKTORÓW KOMPETENCJI CYFROWYCH
DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ  (KOD CPV 80500000-9)
w Gminie Sabnie

dla uczestników projektu pt. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Załączniki:

 1. Rozeznanie rynku nr JWI/SABNIE/1/2018
 2. Formularz ofertowy
 3. Oświadczenie o spełnianiu standardów
 4. Oświadczenie (zgoda na przetwarzanie danych osobowych)
 5. Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem

Projekt „Współpraca międzysektorowa, jako podstawa poznania innowacji w rolnictwie”

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku realizuje projekt pn.: Współpraca międzysektorowa, jako podstawa poznania innowacji w rolnictwie”, którego celem jest powstanie nieformalnej grupy, składającej się z wybranych rolników, przedsiębiorców skupiających się wokół szeroko rozumianego rolnictwa oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, która wspólnie będzie uczestniczyć w szkoleniach, wyjeździe studyjnym oraz konferencji. Działania będą prowadzić do wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń oraz poznania funkcjonowania innych – bardzo dobrze – rozwiniętych przedsiębiorstw rolnych.

W projekcie może uczestniczyć 25 osób (w tym 13 osób poniżej 35 roku życia), w tym rolnicy, przedsiębiorcy związani z rolnictwem oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenach rolniczych bądź działających w sferze rolniczej. Uczestnicy muszą wziąć udział we wszystkich działaniach, których zakres ma na celu poszerzenie kompetencji uczestników z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działań innowacyjnych.

W ramach projektu planujemy następujące działania:

 1. Cykl 5 szkoleń realizacja wrzesień/październik 2018 w godz. 8.30 – 16.00 (zapewniamy obiad i przerwy kawowe):
  • I szkolenie – Ochrona środowiska w kontekście innowacyjnych rozwiązań dla mazowieckiej wsi.
  • II szkolenie – Innowacje w chowie i hodowli zwierząt
  • III szkolenie – Innowacje w produkcji roślinnej sposobem na zapewnienie bazy paszowej w gospodarstwie rolnym.
  • IV szkolenie – Innowacyjne rozwiązania technologiczne w uboju zwierząt oraz w przetwórstwie rolnym.
  • V szkolenie – Innowacyjne gospodarstwo – od pomysłu do realizacji.
 1. Wyjazd studyjny (dwudniowy) – realizacja w październiku 2018 roku:

pozyskanie praktycznej wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań wdrażanych w kraju w zakresie produkcji zwierzęcej, przetwórstwa owocowo-warzywnego oraz mięsnego czy produkcji zielarskiej.

 1. Konferencja – realizacja w październiku 2018 roku.

Stuletnia historia wiejskich dożynek w Krzesku-Królowa Niwa

Stowarzyszenie SOKIAL powstało m.in. po to, aby kultywować lokalne tradycje. Nie było więc przypadkiem, że pierwsza dotacja, pozyskana przez SOKIAL, to dofinansowanie na projekt aktywizujący społeczność poprzez przygotowania do dożynek (na realizację projektu pt.: „Tu są nasze korzenie – DOŻYNKI 2006” pozyskaliśmy bardzo dużą, jak na tamte czasy dotację w kwocie 10 tys. zł w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich). Od tamtego czasu każdego roku aktywnie SOKIAL aktywnie włącza się w organizację krzeskich dożynek…

Dożynki, to prastary obrzęd, połączony z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. W okresie przedchrześcijańskim prawdopodobnie związane były z kultem roślin i drzew, potem z pierwotnym rolnictwem. W XVI wieku zagościły na dworach majątków ziemskich, gdzie urządzano je dla żniwiarzy w nagrodę za wykonaną pracę przy żniwach i zebrane plony.

Tradycyjnie dożynki obchodzone były w pierwszy dzień jesieni. W późniejszym okresie ukształtował się zwyczaj urządzana ich w niedzielę, jakiś czas po ukończeniu żniw. Uroczystość w Krzesku-Królowa Niwa przypada tradycyjnie na pierwszą niedzielę po 15 sierpnia (Święto Matki Boskiej Zielnej).

Dożynki w Krzesku-Królowa Niwa mają piękną historię, wyrastającą z aktywności i religijności mieszkańców tej miejscowości. Tradycja krzeskich dożynek sięga co najmniej 1918 roku. Niektórzy mieszkańcy, powołując się na przekazy ustne swoich przodków, mówią o jeszcze odleglejszej dacie pierwszych dożynek. Wskazywany jest nawet rok 1907, kiedy to krzeska młodzież założyła Koło Młodzieży Wiejskiej „Wici”, które zainicjowało organizację wiejskich dożynek. Z całą pewnością dożynki w Krzesku-Królowa Niwa odbyły się w roku 1918, kiedy to odradzającej się państwowości towarzyszył wzrost aktywności społecznej, związanej z poczuciem radości i wolności zgromadzeń. Symbolicznie więc przyjęto, że krzeskie dożynki mają tyle lat, co odrodzona niepodległość Polski!

Mieszkańcy Krzeska-Królowa Niwa z dumą przypominają, że tutaj nie zaprzestano organizacji dożynek nawet w trakcie II wojny światowej, okresu komunizmu czy stanu wojennego. Ponadto zwracają uwagę, że ich dożynki mają charakter wiejski, podczas gdy zazwyczaj spotyka się parafialne, gminne, powiatowe, itd. Szczególnie po II wojnie światowej stało się powszechną praktyką, że gospodarzami dożynek są zwykle przedstawiciele władz administracyjnych szczebli (od gminnych do centralnych). Krzeskie dożynki mają charakter tradycyjnych dożynek wiejskich. Są one organizowane przez samych mieszkańców Krzeska-Królowa Niwa, głównie młodzieży (przy wsparciu zaprzyjaźnionych instytucji i organizacji). Dla młodzieży jest to od pokoleń jedna z ważniejszych atrakcji okresu wakacyjnego, gdzie po ciężkim dniu pracy w polu można spotkać się, ćwiczyć śpiew oraz kabarety przed występem dla publiczności. Dla pozostałych, oprócz potrzeby dziękczynienia za plony, duma z kontynuowania wiejskich tradycji. Nie byłoby jednak krzeskich dożynek bez lokalnych liderów, którzy dbają, aby ta tradycja nie została przerwana. Wśród setek zaangażowanych, warto wyróżnić choćby te osoby, które przygotowywały występy artystyczne: Wanda Stańczuk, Elżbieta Sas, Stanisława Wróbel, Teresa Błażejczyk, Wanda Kajda, Alina Starzyńska, Barbara Misiuta, Hanna Pająk, Ewa Chyża, Anna Demianiuk, Teresa Golec i Ewa Jurkowska. Zasługi wymienionych osób są ogromne, bowiem zabiegały (Ewa Jurkowska wciąż zabiega – od 36 lat) o to, aby – mimo cywilizacyjnych zmian – wśród kolejnych pokoleń mieszkańców Krzeska-Królowa Niwa kwitło zainteresowanie kulturą i tradycją ludową.

Dziś dożynki, to największe, tradycyjne święto okresu letnio-jesiennych zbiorów. Krzeskie dożynki, podobnie jak na terenie całego kraju, pokazują dawne zwyczaje ludowe oraz kultywują rodzime obrzędy rolników, dziękujących za plony. Stałymi elementami krzeskich dożynek są więc: Msza Święta, korowód dożynkowy, poświęcenie i przekazanie wieńca, symbolizującego plony, dzielenie chleba oraz występy artystyczne z wyczekiwanymi przez wszystkich przyśpiewkami, które opisują wydarzenia z życia krzeska od ostatnich dozynek i zabawa taneczna. Uroczystości wciąż cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców Krzeska-Królowa Niwa, innych miejscowości gminy Zbuczyn i gości z najodleglejszych stron.

Hubert Pasiak
Stowarzyszenie SOKiAL

 

Z kroniki Koła „Wici” sierpień 1937 roku – „Robimy dożynki”.

Od tego dnia były gorączkowe przygotowania. Codziennie długo w nocy grupka młodzieży przerabiała inscenizacje-śpiew, bo chcieliśmy dać piękny program, a potem wytworzyć w dniu tak uroczystym miłą atmosferę. Oczekiwany przez nas dzień nadszedł. Jeszcze słońce nie zdążyło rozejrzeć się po okolicy, a już we wsi można było zobaczyć krzątającą się młodzież. Robiono ostatnie przygotowania. Jedni stroili i zamiatali remizę, drudzy ubierali kwiatami wianek, a jeszcze inni gwarzyli o dzisiejszym święcie. Około godz. 9-tej  kilka koleżanek wyniosło wianek-symbol rocznego wysiłku i zabiegów, za nimi ustawiają się dwójkami członkowie Koła i duża ilość młodzieży niezorganizowanej. Ruszamy orszakiem w kierunku kościoła, w marszu przygrywa muzyka. Z chałup wszytko co żyło wychodzi na ulice, część przyłącza się do orszaku i idą, a ci co zostają z uśmiechem na ustach zdają się przemawiać: Wy młodzi nam radość do wsi wnosicie… Przy muzyce i śpiewie szybko doszliśmy do kościoła. Tam podobnie jak we wsi staliśmy się głównym ośrodkiem zainteresowań. Po skończonym nabożeństwie, które celebrował ks. Edward Jabłoński,  przyłączają się do naszego pochodu starsi gospodarze, sympatycy, znajomi i idziemy polną drogą do wsi przez wieś na wygon. Muzykanci żałośnie zawodzą, a gdy zmęczeni ustają, słychać pieśni żniwne. Płyną słowa o żniwie, o pracy na skwarze, od której spływał ze żniwiarzy rzęsisty pot i zalewał skronie i oczy. A teraz te trudy ujęte w słowa piosenki lecą do serc żniwiarzy…

Powoli zbliża się ku nim orszak. Wreszcie występuje z orszaku jeden z kolegów i przemawia o znaczeniu dożynek, mówi skąd to prastare święto bierze swój początek, jakie wartości przynosi na wieś ten uroczysty dzień. Nasze dożynki wypływają z potrzeb duchowych wsi, są samodzielnie przez młodzież urządzone, bez nakazu pańszczyźnianego, a wieńce odbierają rodzice żniwiarze, a nie dziedzic, który może nawet nie dotknął sierpa lub kosy przez całe życie. Po ostatnich słowach przemówienia koleżanki złożyły wieńce rodzicom. Zapanowała cisza. Wszyscy wpatrzeni w twarze rodziców odczuwali, że chwila ta jakoś dziwnie wszystkich łączy i zbliża…  Naraz wstaje sołtys i w imieniu rodziców tak do nas przemawia: – Miło nam wszystkim tu zebranym, że młodzież wiciowa tak nam ślicznie – chłopskie święto urządziła. Pracy mieliście przy tem dużo, ale my ją ocenić potrafimy. Organizacja wasza jest z różnych pobudek prześladowana, ale patrząc i rozumiejąc waszą pracę – nieprawdę wasi wrogowie mówią. Z wami powinna być cała młodzież, by mogła odczuć naszą niedolę i dążenia. W trudnych  chwilach my starsi rozumiejąc wasze intencje, będziemy wam zawsze pomagać. Jeszcze raz wam bardzo dziękuję.. ! Po słowach sołtysa długo rozlegały się oklaski. Później zainscenizowano „Błogosławiona dobroć człowieka”, która zrobiła tak wielkie wrażenie, że zaczęto płakać, płynęły łzy matkom naszym, płakali niektórzy ojcowie. W tak podniosłej chwili zaczęto się dzielić chlebem. Nie było uśmiechów, był nastrój poważny i bardzo serdeczny. Jeden z gospodarzy mówił teraz o organizacjach chłopskich o wspólnym wysiłku ku lepszemu. Zainscenizowano „Pieśń o pracy” Stanisława Młodożeńca – twarde słowa, prosta treść, a tak nam znana, wprowadziła wszystkich w zdumienie. Odczytano dwa wiersze Młodożeńca „Orka” i „Młocka”, a po nich pieśń „ Na polu wierzba”. Na zakończenie odśpiewano kilka piosenek wiciowych. Muzykanci zagrali teraz polkę. W świetle słońca zaczęły pary wywijać, a przybywało ich coraz więcej. Po kilku tańcach muzykanci przenieśli się do remizy. Zebrani zaczęli sie wolno rozchodzić. Niektórzy stali, jakby na coś jeszcze czekając. W remizie oświetlonej lampami naftowymi, długo w nocy bawiła się młodzież, ciężki czas żniwny wspominając”…

Opisał Jan Prokopiak „Jedynak”
Źródło: www.aleksandrowicz.ubf.pl

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku zaprasza do składania ofert na wykonanie  usługi organizacji 5-dniowego wyjazdu dla dzieci i młodzieży (dzieci  pochodzących z otoczenia uczestników/ek (Edycja 1) projektu pn. ”Przestrzeń dla Rodziny”, nr umowy RPMA.09.01.00-14-7976/17-00). Projekt realizowany w ramach RPO WM osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Pełen opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Oferty należy składać: drogą elektroniczną (skan) na adres e -mail Zamawiającego, pocztą tradycyjną bądź złożyć osobiście w biurze projektu  Zamawiającego do dnia 28 czerwca 2018 roku.  do godz. 9:00.

Załącznik:
zapytanie ofertowe